Školení a semináře

Momentálně pro vás pilně připravujeme tato školení

  • Legislativa a technická normalizace
  • Energetický zákon
  • Ekonomicko-administrativní pohled na vybudování vlastního zařízení vn
  • Vše o přípravě výstavby energetických zařízení
  • Projektování elektrických zařízení vn a nn
  • Na co si dát pozor při realizacích energetických celků
  • Provozování lokálních distribučních soustav
  • Školení a zkoušky vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  • Výchozí a pravidelné revizní zprávy


ŠKOLITELÉ

Těšíme se, až se s vámi uvidíme osobně

"Již 21 let působím v oboru energetiky, kde jsem měl možnost získat mnoho zkušeností s přípravou a následnou realizací energetických staveb. 13 let jsem držitelem revizního oprávnění v rozsahu E1A, současně jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se zaměřením na technologická zařízení staveb. Dnes se mimo jiné věnuji i přednáškové a vzdělávací činnosti, kde se s kolegy snažíme přiblížit odborné veřejnosti kompletní informace z energetického odvětví."

Petr Pětioký
(420) 775 538 726
"Pracuji jako projektant technologických celků energetických zařízení a s tím spojených sítí vn a nn u společnosti VOLTCOM, spol. s r. o. Při své práci navrhuji komplexní technická řešení, která následně s týmem kolegů projekčně připravujeme a následně přenášíme do samotné realizace. K mým činnostem patří i autorský dozor projektanta a projekční podpora při výstavbě."

Ing. Pavel Nováček
(420) 777 628 916
"Jsem odborníkem na problematiku elektrických spínacích stanic a transformoven včetně souvisících přenosových, distribučních a odběratelských sítí napěťových hladin zvn, vvn a vn s téměř 20 letou praxí revizního technika elektrických zařízení v rozsahu E1A. Dnes jsem jednatelem vlastní společnosti Trafopol, s r.o., kde našim klientům poskytujeme kompletní servis a poradenství spojené s výchozími a pravidelnými revizemi."
Miloš Svatoš
(420) 604 508 806

Kontaktujte nás

captcha
Nahrát znovu