Aktuální školení

Nadcházející události

21
čen
2016

Ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) jsme pro vás připravili školení, na kterém se seznámíte nejen s energetickou legislativou, ale i s problematikou revizí a revizní činnosti. Od energetického zákona, podnikových norem energetiky a rozdílech v poplatcích odběratelů elektrické energie připojených k elektrizační soustavě nízkého a vysokého napětí se přes výstavbu vlastního zařízení vn  dostaneme k výchozím a periodickým revizím. U této činnosti se zaměříme především na časté rozpory s ČSN, PNE a předpisy výrobců. Budou zde prezentovány i příklady z realizace, nejčastější technické závady a jejich řešení.